Autorska prava

AUTORSKA  PRAVA

• Reprodukcija, umnožavanje ili objavljivanje dizajna stranica ili logotipa FOREA OCD d.o.o., nije dozvoljeno bez našeg (FOREA OCD d.o.o.) izričitog pismenog odobrenja (zaštićeno zakonom o autorskim pravima)

• Svi nazivi proizvoda te logotipovi i nazivi kompanija izričito su u njihovom vlasništu, a korišteni su u svrhu promocije njihovih proizvoda na lokalnom tržištu.

•  FOREA OCD d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim stranicama.

•  FOREA OCd.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim stranicama uključujući opise i cijene proizvoda ili točno stanje lagera.

Svi opisi tj. rpijevodi proizvoda iz naše ponude kao i svi tekstovi "Info Lounge" sekcije isključivo su vlasništvo tvrtke Forea OCD d.o.o. i njezinih djelatnika. Svako neovlašteno korištenje istih je strogo zabranjeno i biti će sankcionirano.

Newsletter

* E-mail:

* Ime:

* Prezime:

* Telefon:

* Adresa:

* Grad:

* Poštanski broj:

* List: