Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja
Djelatnici web trgovine Forea OCD jamče Vam da ćete dobiti vrhunsku uslugu i ostvariti maksimalnu vrijednost za svoj novac. U slučaju da niste zadovoljni isporučenim proizvodom ili proizvodima, možete ih vratiti u roku od 14 kalendarskih dana i mi Vam vraćamo novac u cjelosti!

1.         OPĆE ODREDBE

1.1       Ovim se Općim uvjetima korištenja web stranica i korištenja usluge Webshop ("Opći uvjeti") uređuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje usluge Webshop.

1.2  U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:

Forea OCD znači Forea OCD d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Balokovićeva ulica br. 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080956355, OIB 60189199879.

Web stranice označavaju sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Forea OCD.

Korisnik znači svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koja pristupa web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.

Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje webshop usluge na web stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj

Webshop usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda Forea OCD-a putem web stranica.

1.3       Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2.         OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

2.1       Korisnik se obvezuje da neće

-          koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;

-          unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično;

-          mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

-          koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;

-          koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;

-          unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično.

2.2       Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka tvrtke Forea OCD ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu tvrtki Forea OCD  ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

2.3       Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

2.4       Forea OCD se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

2.5       Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. Forea OCD nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Forea OCD se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s tvrtkom Forea OCD samo zbog postojanja veze s web stranicom.

2.6       Forea OCD zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.

2.7       Forea OCD neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

2.8       Forea OCD zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

2.9       Forea OCD zadržava pravo  spriječiti pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

2.10     Forea OCD niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.

3.         INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

3.1       Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo tvrtke Forea OCD ili njezinih ovlaštenika.

3.2       Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

3.3       Radi izbjegavanja svake sumnje, Forea OCD izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim web stranicama.

3.4       Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

3.5       Ukoliko je to izričito dopušteno na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati ("download") određene sadržaje. U takvom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

3.6       Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, ("upload") na web stranice od strane korisnika, isti postaju isključivo vlasništvo tvrtke Forea OCD.

4.         ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.1       Forea OCD poštuje Vaše pravo privatnosti u online svijetu prilikom korištenja web stranice i elektroničke komunikacije sa nama. Poduzeli smo sve potrebne mjere kako bi osobni podaci koje nam dajete bili sigurni.
Nekoliko osnovnih informacija o prikupljanju, skladištenju i upotrebi Vaših osobnih podataka na stranicama tvrtke Forea OCD:
            - Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam Vi želite dati ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili (i unaprijedili) usluge. Prikupljamo izravne osobne podatke privatnih osoba koje služe isključivo za identifikaciju pojedinca kao što su ime i prezime, puna adresa (adresa, grad i poštanski broj), kontakt telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime i lozinku kao i neizravne podatke kao što su 'Cookies' (praćenje), veza i informacija o sustavu uključujući vašu IP adresu, fizičku lokaciju, korišteni web preglednik i operativni sustav te demografske i interesne podatke. Kao poslovnu osobu tj. poslovnog korisnika od vas ćemo koristiti vaše ime i prezime, puna adresa (adresa, grad i poštanski broj), kontakt telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime i lozinku, adresu dostave, naziv i OIB vaše tvrtke kao i neizravne podatke kao što su 'Cookies' (praćenje), veza i informacija o sustavu uključujući vašu IP adresu, fizičku lokaciju, korišteni web preglednik i operativni sustav te demografske i interesne podatke.
Vaši osobni podatci koriste se isključivo u svrhu lakše dostave naših proizvoda prema vama a kako bi uslugu zadržali na najvišem mogućem nivou.
            - Možete biti sigurni da Forea OCD d.o.o poduzima sve potrebne mjere kako bi Vaši osobni podaci koje šaljete ostali sigurni. 
            - Forea OCD poduzima sve potrebne mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni. Samo ovlašteno osoblje tvrtke te osoblje partnerskih tvrtki koje su davatelji usluga to jest ovlašteno osoblje (koji su se ugovorom obvezali da će sve podatke čuvati) imaju pristup Vašim osobnim podacima. Forea OCD osoblje koje ima pristup Vašim osobnim podacima mora se pridržavati pravila Izjave o privatnosti. Ugovore su potpisale i partnerske tvrtke koje imaju pristup Vašim osobnim informacijama, kako bismo bili sigurni da će te informacije i dalje biti sigurne. Kako bismo osigurali da Vaši osobni podatci budu zaštićeni, Forea OCD stalno nadograđuje svoj Informatički sustav te na taj način ima odgovarajuće mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa (npr. hakiranje).
            - Vaši osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu našeg poslovanja, kao i za  podršku i dobivanje povratnih informacija o pruženoj usluzi te kako bi se spriječilo narušavanje sigurnosti, zakona ili uvjeta iz ugovora.
            - Forea OCD nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s poslovnim suradnicima koji ih namjeravaju iskoristiti za izravne marketinške svrhe, osim ako nam niste dali određeno dopuštenje za to.

Odrednice koje se odnose na vaše osobne podatke: 
(i) direktni marketing putem e-maila, 
(ii) Vaše je pravo da u bilo koje vrijeme možete zatražiti od kompanije prestanak kontaktiranja putem elektroničke pošte u marketinške svrhe i također
(iii)  imate pravo zatražiti brisanje osobnih informacija iz naših sustava

Forea OCD također može dijeliti Vaše osobne podatke s partnerskim tvrtkama, ali samo u dolje navedenim, strogo ograničenim okolnostima:
Možemo ponuditi vaše osobne podatke partnerskim tvrtkama (kao što je naš davatelji dostavnih usluga) koje nam pomažu u približavanju naših proizvoda našim kupcima odnosno Vama. Neki od ovih poslovnih partnera mogu biti smješteni izvan države u kojoj ste pristupili ovoj web stranici. Naše partnerske tvrtke moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao i Forea OCD. Obavezni su poštivati pravni ugovor o čuvanju Vaših osobnih podata kako je obrađuju isključivo po instrukcijama od strane tvrtke Forea OCD. Vaše osobne podatke možemo proslijediti državnim tijelima i agencijama za provedbu zakona u sljedećim situacijama: 

(i)  dužni smo to učiniti po zahtjevima bilo kojeg primjenjivog zakona; 
(ii)  ako je takva radnja neophodna za odvijanje pravnog procesa;
(iii)  prilikom odgovora na sve pravne zahtjeve ili radnje; 
(iv)  ukoliko je to u skladu s pravnim zahtjevima ili radnjama, ili u cilju zaštite prava tvrtke Forea OCD ili svojih klijenata i javnosti.

            - Sve svoje osobne podatke koje ste sa nama podjelili možete u svakom trenutku pogledati, promjeniti ili obrisati u postavkama svog korisničkog računa ili slanjem e-maila na info@forea-ocd.hr ili pismom na adresu: Forea OCD d.o.o., Ljubijska 1, 10040 Zagreb; Tel: 099/292-3272.
            - Forea OCD može čuvati osobne informacije koje ste nam poslali putem ove web stranice u svojim bazama podataka. Vaši osobni podaci koje imamo spremljene u našim evidencijama pohranit će se na period od 10 godina nakon vaše posljednje interakcije sa nama, ukoliko nije drugačije naznačeno a u skladu sa zakonskim odredbama, prema važećem zakonu. Nakon tog perioda, Vaše osobne informacije će biti izbrisane iz svih sistema u okviru tvrtke Forea OCD i njezinog poslovanja.

Obradu osobnih podataka vodi:
Forea OCD d.o.o.
Balokovićeva ulica br. 9, Zagreb, Hrvatska
e-mail: info@forea-ocd.hr

Kao korisnik naše web stranice imate pravo dobiti informacije o postupanju s vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje vaših prava.

4.2       Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati tvrtki Forea OCD osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.

4.3       Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:

-          suglasnost da Forea OCD može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Forea OCD navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i tvrtke Forea OCD i sprječavanja eventualnih zlouporaba;

-          potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga tvrtke Forea OCD na zadovoljstvo korisnika;

-          davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

4.4       Forea OCD će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

4.5       Forea OCD neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

4.6       Forea OCD će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

4.7       Forea OCD će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

4.8       Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno tvrtku Forea OCD.

4.9       Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Forea OCD će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

4.10     Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

4.11     Forea OCD je globalna kompanija koja koristi internet za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka. To naravno podrazumijeva obradu i prijenos vaših osobnih podataka i izvan granica Republike Hrvatske. Ova Izjava o privatnosti Vam pruža sve neophodne informacije (na jednostavan način), kako biste mogli izabrati hoćete li koristiti ovu web stranicu i hoćete li svoje osobne podatke slati kompaniji Forea OCD d.o.o. ili ne.
S tim u skladu, prilikom posjete našoj web stranici, kao i komunikacijom elektroničkim putem, prihvaćate i dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka na način koji je definiran u ovoj Izjavi o privatnosti.
Ukoliko ste zainteresirani da Vam pružimo određene usluge (natjecanja, newsletter, nove detalje o proizvodu, itd.), od Vas ćemo morat uzeti dodatne direktne osobne podatke (ime i prezime, puna adresa, kontakt telefon i e-mail adresa). U tom slučaju, tražit ćemo Vašu suglasnost za prikupljanje i korištenje Vaših osobnih podataka, koji će se koristiti isključivo u svrhu za koju ste nam ih dostavili.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu forea-ocd.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima na forea-ocd.hr stranicama koje su vam prikazane. Forea OCD preporuča kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice forea-ocd.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Izjavom o privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate.

4.12 Društvene mreže

Ako ste član raznih društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn itd., trebali biste biti upoznati s alatima koje pružaju ta web-mjesta koji vam omogućavaju odabir načina dijeljenja osobnih podataka na profilima društvenih mreža.

Tvrtku Forea OCD d.o.o. obavezuju prakse ili pravila privatnosti tih trećih strana, kao i vlastita interna pravila za društvene mreže i ova pravila privatnosti, pa vam preporučujemo da pročitate primjenjive obavijesti o privatnosti, odredbe uporabe i slične informacije o načinu na koji se vaši osobni podaci koriste na tim društvenim mrežama.

Osim toga, ovisno o odabiru vezanom uz postavke na raznim web-mjestima društvenih mreža, – i/ili u kombinaciji s vašim postavkama na web-stranicama tvrtke Forea OCD, određeni osobni podaci možda će se podijeliti s tvrtkom Forea OCD d.o.o. na primjer informacije o vašim aktivnostima na mreži, profilima društvenih mreža (npr. interesi, bračno stanje, spol, korisničko ime, fotografija, komentari i sadržaj koji ste objavili/podijelili itd.).

4.13 Kontakt obrazac i e-mail te Zopim chat i google mape

Korisitmo računala i pametne telefone kako bi obrađivali sve interne e-mailove i komunikaciju s klijentima. Kada zaprimimo vaš e-mail ili Zopim chat poruku dobit ćemo vašu e-mail adresu, IP adresu i podatke koje ste nam naveli u kontakt formi ili poruci. Naši e-mailovi i chatovi pohranjeni su na serveru na kojem su svi podaci zaštićeni ISO 27001 sustavom upravljanja. E-mail komunikaciju čuvamo u našoj bazi na neodređeni rok kako bi mogli unaprijediti naše usluge i vama pružiti odgovarajuću uslugu.
Google mape koje se nalaze na našim stranicama koriste tzv. kolačiće (eng. Cookies) pomoću kojih vam prikazuju našu točnu lokaciju te vam omogućavaju najlakši put do nas a putem vaših geografskih podataka.

4.14 Marketinške kampanje

Prilikom provođenja kampanje na društvenim mrežama ili drugih online oglasnih kampanja, moguće je da će davatelji usluga koristiti kolačiće ili pixele na našoj stranici kako bi pratili i posluživali naše oglase na različitim platformama.

Facebook Privacy Policy: https://www.facebook.com/about/privacy/

https://www.facebook.com/help/568137493302217


4.15 Obavijesti putem Newslettera

Za isporuke newslettera, kao i za upravljanje listama primatelja i evidenciju odjava, koristimo MailChimp platformu i poduzimamo sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima (GDPR). Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.

Na svakom newsletteru postoji link za izmjenu podataka, suglasnosti koje ste nam dali ili predaju zahtjeva za brisanje vašeg kontakta s liste.

4.16 Ugrađeni sadržaj s drugih web stranica

Na nekim dijelovima naše web forea-ocd.hr stranice postoji sadržaj koji smo putem koda ugradili s drugih web stranica. Pristup tom sadržaju odvija se na isti način kao da ste mu pristupili na web stranici gdje je postavljen, te time možete preuzeti i kolačiće koje bi inače preuzeli posjetom te stranice a koje smo prethodno naveli.

Tipični ugrađeni sadržaj je sadržaj sa stranice koje dijele video, slike i sl. Te stranice mogu prikupljati vašu IP adresu, informacije o pregledniku i operativnom sistemu, pohranjivati i preuzimati kolačiće na vaš preglednik, ugraditi praćenja interakcije s ugrađenim sadržajem, uključujući i povezivanje interakcija s vašim računom na tom servisu, ukoliko ste u tom trenutku prijavljeni.

Link na politike privatnosti servisa koji koristimo je u nastavku:

Youtube (Google) – https://policies.google.com/privacy

4.17 Kako štitimo vaše osobne podatke?

Implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi pružili razinu sigurnosti i povjerljivosti vaših osobnih podataka.

SSL certifikat vam jamči sigurnost naše stranice enkripcijom podataka, koji se prenose od vašeg uređaja do servera našeg pružatelja usluga.

Naši informatički sustavi i sustavi trećih strana su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Naši zaposlenici su educirani za pravilno postupanje i čuvanje osobnih podataka.

4.18 Koja su vaša prava i kako ih možete izvršavati?

Osiguravamo vam slijedeća prava:

- Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima

- Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali)

- Pravo na zaborav

- Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Pravo na pristup

Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste zakonski skrbnik.

Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo vas detaljno informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Ako se obrada vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na vaše podatke. U slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva, vaš prigovor neće biti uvažen.

Svoj zahtjev možete uputiti na e-mail adresu: info@forea-ocd.hr

5.         KORIŠTENJE USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA

5.1       Korištenje usluge Webshop je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Webshop usluge.

5.2.      Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

5.3       Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Webshop usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti tvrtku Forea OCD putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

5.4              Registracijom korisnik potvrđuje:

-          da u cijelosti prihvaća ove opće uvjete,  a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na webshop usluge;

-          potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

-          da daje tvrtki Forea OCD izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da Forea OCD navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i tvrtke Forea OCD i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

5.5       Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem Webshop usluge vrši na način da registrirani korisnik kupuje proizvode  dostupne putem Webshop usluge ("proizvodi") na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., Forea OCD ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

5.6       Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "Kupi", odabrani proizvod sprema se u potrošačku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "KOŠARICA" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu kojom ste se registrirali kao kupac, dobit ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane tvrtke Forea OCD d.o.o.

5.7       Ukoliko Forea OCD nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

5.8       Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina forea-ocd.hr vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na našu email adresu info@forea-ocd.hr

5.9       Prilikom registracije svaki korisnik ima mogućnost prijave na naš newsletter. 

Ako niste registrirani korisnik odnosno kupac, a ipak želite primati naše obavijesti, možete se prijaviti na naš newsletter koji se nalazi u donjem desnom uglu početne stranice.

6.         CIJENE PROIZVODA

6.1       Cijene proizvoda izražene su u eurima (EUR) te hrvatskim kunama ("HRK") i uključuju porez na dodanu vrijednost od 25%. Forea OCD može odrediti određene popuste na kupovinu putem webshop-a koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje, ali se navedeni popusti neće odnositi na jasno označene artikle i proizvode u kategoriji "Akcijski artikli".

6.2       Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

6.3       Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge. Ugovor o kupoprodaji je sklopljen u trenutku primitka plaćanja.

6.4       Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cijenu proizvoda.

Proizvodi kupljeni putem ove web trgovine a čija je vrijednost preko 55.00€ sa uključenim PDV-om dostavljaju se besplatno na području Republike Hrvatske, a proizvodi vrijednosti manje od 55.00€ sa uključenim PDV-om dostavljaju se uz naplatu troškova dostave kako je odabrano prilikom dovršavanja narudžbe.

7.         NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

7.1       Registrirani korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na web stranicama:

-          bankovnom transakcijom u korist žiro računa tvrtke Forea OCD d.o.o. pri Erste banci (HR5724020061100729200)

-          Kreditnim / Debitnim karticama American Express, MasterCard, Maestro, Visa electron, Visa Classic, Diners putem Corvus Pay servisa

-          pouzećem prilikom preuzimanje paketa od kurira GLS dostavne službe ili poštara uz naknadu od 0.75€ sa uračunatim PDV-om

7.4       Samo nakon uspješno obavljene transakcije sredstava na račun tvrtke Forea OCD d.o.o. registrirani korisnik može očekivati dogovorenu dostavu proizvoda kupljenih putem Webshop usluge.

8.         DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

8.1       Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske te na  području cijele Europe.

8.2       Nakon što Forea OCD evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 48 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Hrvatskoj, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

-          od 1 do 3 radnih dana za područje Grada Zagreba,

-          od 2 do 5 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Hrvatske,

-          od 3 do 10 radnih dana za područje otoka.

8.3       Ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik nije bio dostupan putem kontakt broja koji je ostavio, tvrtka Forea OCD nije odgovorna za produljenje prethodno navedenih rokova isporuke.

8.4       Korisniku će narudžba biti isporučena na adresu dostave navedenu prilikom registracije korisničkog računa, te ukoliko Korisnik nije na adresi dostave:

-          GLS dostavna služba će pokušati ostvariti dostavu prvi slijedeći radni dan

-          proizvodi mogu biti preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta te ukoliko je dogovoreno plaćanje pouzećem nakon izvršene uplate dostavnoj službi.

8.5       Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled.

Ukoliko registirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne službe, te javiti putem mail-a ili telefonski tvrtki Forea OCD putem korisničkih uputa na web shop stranicama i izjasniti se da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Forea OCD se obvezuje u roku od idućih 15 radnih dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodima koji se nalaze na lageru, a ukoliko je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača, bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu registriranog korisnika.

8.6       Ukoliko registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Forea OCD zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

9.       RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

9.1     Registrirani korisnik ima pravo na raskid ugovora u roku od 14 kalendarskih dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda uz povrat uplaćenih sredstava u cjelosti ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni bez navođenja razloga. Forea OCD će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu u cijelosti ili zamijeniti proizvod novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

9.2     Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi OVDJE. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad na prethodno potvrđenu adresu.
Registrirani korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju koji se nalazi OVDJE, nakon pristupa webshop usluzi, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

9.3     Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju.

9.4     Troškove povrata proizvoda snosi isključivo registrirani korisnik.

9.5     Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena). Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

9.6.    Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada tvrtka Forea OCD nije dužna izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

9.7     Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Forea OCD će postupiti kako je navedeno u točci  9.1  s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Forea OCD.

9.8    Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak tvrtke Forea OCD koja se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu korisnika) u roku od petnaest (15) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

9.9     Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Forea OCD je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

9.10   Prodavač zadržava pravo raskida sklopljenog ugovora ukoliko zaključi da je do sklapanja istog došlo na ne etičan način tj. kada se zaključi da je napravljena šteta na račun prodavača ili treće strane i to: korištenjem kodova za popust za koji krajnji kupac nije autoriziran ili do kojih nije došao na legalan i ispravan način, korištenjem sredstava plaćanja na koje kupac nema prava (ukradene ili otuđene kreditne kartice, kartice tekućih ili žiro računa itd.) te drugim načinima prevare. Kod ovakvog raskida ugovora prodavač je dužan pisanim putem na jednostavan i nedvosmislen način obavijestiti kupca o otkazu ugovora te izvršiti povrat sredstava u potpunosti ukoliko je izvršen avansni oblik plaćanja.

10.       OSTALI UVJETI WEB SHOP USLUGE

10.1     Forea OCD ne snosi odgovornost za eventualnu  štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećima:

-          uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,

-          u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja webshop usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom tvrtke Forea OCD.

10.2     Forea OCD ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja webshop usluge.

10.3     Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.

11.       IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

11.1     Forea OCD zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.

11.2     Za korištenje webshop usluge važeći su opći uvjeti na snazi u trenutku primitka cijene za naručeni proizvod.

11.3     Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

12.     SIGURNOST PLAĆANJA

12.1   Tajnost podataka kupca je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije.

Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 256-bitnom enkripcijom podataka (SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa).

Na navedeni način omogućen je siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između računala kupca i CorvusPay servisa, i obrnuto.

Navedeni servis i financijske ustanove (kartične kuće) razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenim osobama.

13.     ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA (vrijedi od 15. 2. 2016.)

Regulativom EU od 15. 2. 2016. diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

14.      OBAVIJEST O KOLAČIĆIMA

Naša web stranica koristi se kolačićima (eng. cookies) za prikupljanje osobnih podataka, kao što su vrsta preglednika i operativnog sustava, pripadajuća stranica, put preko stranice, domena, ISP i slično, u svrhu razumijevanja korištenja web stranice od strane korisnika. Cookies nam pomažu u prilagođavanju ove web stranice Vašim osobnim potrebama za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i spremanje podataka o vašim narudžbama. Nastavkom pregleda web trgovine forea-ocd.hr slažete se sa korištenjem kolačića.
Forea OCD d.o.o. čuva sve informacije prikupljene preko 'Cookiea'  u ne-osobno identificiranom formatu. Ovaj tip informacija dobivenih putem 'Cookiea' neće biti proslijeđen izvan tvrtke ili određenim trećim stranama. Neće se koristiti za nepredviđene komunikacije.

'Cookies' smješteni na vašem računalu ne sadrže vaše ime, nego IP adresu. Nakon što je korisnik prekinuo rad na poslužitelju, informacije sadržane u 'Cookies' više nisu dostupne tvrtki Forea OCD.

Molimo provjerite podržavaju li Vaše postavke računala mogućnost prihvaćanja 'Cookiea' ili ne? Možete podesiti Vaš preglednik da Vas upozori prije prihvaćanja 'Cookiea' ili ga možete podesiti da ih odbija, iako nećete imati pristup svim mogućnostima ove stranice ukoliko ste tako učinili. Pod opcijom "pomoć", na vašem pregledniku, provjerite kako to možete učiniti. Ne morate imati uključenu opciju primanja 'Cookiea' da biste se koristili mnogim dijelovima ove web stranice. Zapamtite da ukoliko koristite različita računala na različitim mjestima, morat ćete provjeriti je li svaki preglednik prilagođen Vašim postavkama za primanje 'Cookiea'.

15. EMAIL MARKETING

    - SPAM predstavlja mjesto gdje se skladište neželjene e-poruke koje sadrže reklame ili marketinške materijale poslane bez Vašeg pristanka. Forea OCD ne šalje SPAM e-mail poruke. Slanje e-mail poruka bez suglasnosti druge strane je nezakonito u mnogim zemljama. Forea OCD neće koristiti Vaše osobne podatke (uključujući i Vašu e-mail adresu) za direktni marketing ili praćenje komunikacije, osim ukoliko nam date izričitu dozvolu naziva „OPT-IN“ suglasnost.

Također, Forea OCD neće dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama koje bi koristile Vaše osobne informacije za slanje spam mailova.
Forea OCD stranice pružaju priliku da dobijete informacije o marketingu putem e-maila.  Svaka e-mail poruka poslana od naše strane će vam dati mogućnost da u bilo koje vrijeme prestanete primati marketinške e-mailove.
Ako iz nekog razloga vjerujete da ste dobili bezvrijednu e-poštu od strane tvrtke Forea OCD, molimo Vas da nas obavijestite odmah na danoj adresi. 

 

Uvjeti korišenja (kliknite za download u PDF-u)

Webshop je otvoren za narudžbe od 0-24h, a pitanja vezana uz web kupovinu možete poslati na našu email adresu info@forea-ocd.hr

Informacije o tvrtki:

Forea OCD d.o.o. - trgovina na malo putem pošte ili interneta
Sjedište: Balokovićeva ulica br. 9, 10 010 Zagreb, Hrvatska
Poslovnica: Ljubijska 1, 10 040 Zagreb, Hrvatska
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080956355
OIB: 601891998795
VAT: HR601891998795
Žiro račun pri Erste banci: HR 572402006 1100729200
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktor i vlasnik: Davorin Predavec.
Osnivači: Davorin Predavec i Iva Belić.

SAVJETOVANJE PRIJE KUPOVINE

BESPLATNA DOSTAVA IZNAD 60€

SIGURNA KUPOVINA

POVRAT U ROKU 14 DANA